WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,

promujemy działania twórcze oraz zdrowie dzieci.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie i uzdolnienia dzieci.

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

  • Tworzącym więz uczuciową z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
  • Pomagającym wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju talentów.
  • Promującym zdrowie i higienę osobistą.
  • Kształcącym podstawowe powinności moralne: - życzliwość - tolerancję - sprawiedliwość - uczciwość - odpowiedzialność
  • Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse rozwoju osobowości.
  • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.
  • Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno - wychowawczych , dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom szkoły.
  • Podnosimy poziom dydaktyczno - wychowawczy poprzez rozwój zawodowy.

Wirtualny spacer:

Galeria:

Dane kontaktowe:

Malinowe Przedszkole

ul. Płochocińska 84B

03-044 Warszawa

tel: 22 499 90 70

info@malinoweprzedszkole.pl

Nasza placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

Przedszkole i żłobek prowadzą zapisy dzieci przez cały rok aż do wyczerpania miejsc.

Zapisy

f   Przedszkole w Warszawie

f   Przedszkole w Wyszkowie

f   Przedszkole w Pułtusku

 

 

Znajdź nas na mapie