Malinowe przedszkole pracuje w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkolne” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Jest to program zgodny z założeniami nowej podstawy programowej dla przedszkoli.

Dbając o edukację językową w pracy z dziećmi młodszymi 3,4 letnimi korzystamy z pakietu „ Przedszkole trzylatka” i „Przedszkole czterolatka” natomiast w grupach dzieci starszych „Nasze przedszkole”, "Szkoła Tuż-Tuż". Roczne przygotowanie przedszkolne. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności. Dodatkowo wprowadzamy elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego które wprowadzamy już począwszy od grup dzieci 2,5 letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych w edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

 

Zajęcia programowe:

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w :

 • Zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela:
  - elementy glottodydaktyki prof. Rocławskiego - metoda bazująca na zabawach dydaktycznych, w których wykorzystuje się min.: klocki logo, dywanik glottodydaktyczny, duży drewniany , ruchomy alfabet oraz gry planszowe. Celem zajęć jest wczesne nauczenie dziecka płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania , a także kształtowanie świadomości ortograficznej poprzez wspólne odkrywanie regół,
  - dziecięca matematyka prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej - gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną , dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia,
  - mowa i myślenie - opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów. Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat , nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości,
  - edukacja przyrodnicza - sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini labolatoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie,
  - pedagogika zabawy - zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraznię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną,
 • zajęciach z języka angielskiego ( 2 x w tygodniu ) prowadzonych przez lektora - dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu,
 • zajęciach rytmiczno - muzycznych ( 2 x w tygodniu ) - śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec; zajęcia mające na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się oraz poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów,
 • gimnastyce ogólnorozwojowej ( 2 x w tygodniu ) metodą Kazimiery Wlaznik oraz metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z grupą,
 • zajęciach plastyczno - technicznych ( 2 x w tygodniu ) - malowanie na szkle, prace przestrzenne, rysowanie węglem i świecą, wykorzystanie farb klejowych oraz masy solnej, wydzieranki, prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych, origami,
 • warsztatach małego odkrywcy - widowiskowe eksperymenty i doświadczenia rozwijające aktywność badawczą dzieci; wspólnie odkryjemy jak działa kompas, dlaczego pada deszcz, do czego można wykorzystać siłę wiatru, jak powstaje tęcza,
 • zajęciach z dramy - drama : wykorzystuje przeżycia dziecka, jego wyobraznię, sposób mówienia oraz zainteresowania,stwarza możliwość rozwoju doświadczeń posiadanych przez dziecko.Nowo uzyskane doświadczenia - to wiadomości i kompetencje zdobyte w skutek eksperymentowania z nowymi pomysłami , rolami w konkretnej sytuacji, która mogłaby być sytuacją naturalną. Zajęcia dramowe stanowią doskonały wstęp do poszukiwań własnych zdolności interpersonalnych, rozumienia świata pełnego uczuć, emocji i relacji międzyludzkich. To zajęcia kształcące inteligencję emocjonalną, interpersonalną ( refleksyjną ), interpersonalną dziecka, niezwykle ważną we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej ( szkoła, studia ) oraz w świecie biznesu. Drama nie jest teatrem, uczestnik dramy nie odgrywa kogoś, lecz pozostaje sobą w nowych sytuacjach.
 • profilaktyce logopedycznej - gimnastyce buzi i języka na wesoło,
 • licznych atrakcjach w przedszkolu - przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludzmi, uroczystości okolicznościowe, bale,
 • opieka specjalistów - wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy, stomatologa.
 • Zajęcia dodatkowe - popołudniowe

Wirtualny spacer:

Galeria:

Dane kontaktowe:

Malinowe Przedszkole

ul. Płochocińska 84B

03-044 Warszawa

tel: 604 168 051

tel: 22 499 90 70

info@malinoweprzedszkole.pl

Nasza placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

Przedszkole i żłobek prowadzą zapisy dzieci przez cały rok aż do wyczerpania miejsc.

Zapisy

f   Przedszkole w Warszawie

f   Przedszkole w Wyszkowie

f   Przedszkole w Pułtusku

 

 


Znajdź nas na mapie