Jednym z podstawowych zadań żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia.

Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaznie i odkrywają różnorodność emocji z tego wynikających. W żłobku dzieci uczą się tolerancji i szacunku dla ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.

Naszym celem i zadaniem jest:

 • zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
 • zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa,
 • zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i pielęgniarskiej,
 • prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
 • informowanie na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka,
 • prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych i rozwojowych w salach i na powietrzu,
 • zapewnienie doraznej pomocy psychologicznej i metodycznej,
 • kształtowanie samodzielności,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności,
 • uczenie zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami,
 • uczenie komunikowania się z otoczeniem,
 • przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu.

 

Specjalnie przygotowane zajęcia pozwalają rozwijanie mowy dziecka, poszerzania słownictwa oraz zapoznawanie dzieci z podstawowymi pojęciami ułatwiającymi zrozumienie dzieciom świata dorosłych. Wesołe ćwiczenia i zabawy pozwalają im rozwijać procesy myślowe takie jak: pamięć, uwaga, koncentracja, zaj. ruchowe, muzyczne, plastyczne prowadzone są w formie wesołych zabaw i ćwiczeń, dzięki czemu dzieci bardzo je lubią i biorą w nich aktywny udział. Wszystko to odbywa się w sposób wykorzystujący naturalną wrażliwość i ciekawość dzieci.

 

Chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na śmiałe, dobrze radzące sobie w życiu maluchy, mające właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czujące się we współczesnym świecie. Zależy nam, aby dzieci były zadowolone, szczęśliwe, uśmiechnięte i radosne. Zrobimy wszystko, aby podczas rozłąki z rodzicami maluchy czuły się u nas bezpieczne i kochane.

 

Plan dnia w Żłobku

6.30 -  8.30 Schodzenie się dzieci do żłobka, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
8.30 -  8.50 Zabawy integrujące grupę, czynności higieniczno - sanitarne
9.00 -  9.30 Śniadanie
9.30 - 10.30 Zajęcia dydaktyczne, zajęcia rytmiczno muzyczne, zajęcia z języka angielskiego
10:30 - 11:20 Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali w zależności od warunków atmosferycznych
11.30-11.50 Obiad (zupa)
11.50-12.10 Zabiegi higieniczne
12.15-14.00 Drzemka
14.15-14.45 Obiad (drugie danie)
14.45-15.20

Zabawy na placu zabaw

15.30-15.45 Podwieczorek
15.45-16.45 Zabawy konstrukcyjne, rozwijające koordynację wzrokowo - ruchową i sprawność manualną
16.45-17.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci
17.00-17.20 Podwieczorek
17.20-18.00 Zabawy dowolne według zainteresowań,rozchodzenie się dzieci do domu

Wirtualny spacer:

Galeria:

Dane kontaktowe:

Malinowe Przedszkole

ul. Płochocińska 84B

03-044 Warszawa

tel: 22 499 90 70

info@malinoweprzedszkole.pl

Nasza placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

Przedszkole i żłobek prowadzą zapisy dzieci przez cały rok aż do wyczerpania miejsc.

Zapisy

f   Przedszkole w Warszawie

f   Przedszkole w Wyszkowie

f   Przedszkole w Pułtusku

 

 

Znajdź nas na mapie